Uvjeti za upis

Pravo prijave za upis na trogodišnji slobodni studij japanologije imaju osobe koje su redovno upisale najmanje V. semestar sveučilišnoga studija na nekom od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili su već završile (diplomirale) neki četverogodišnji ili petogodišnji sveučilišni studij.

Neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika jer je stručna i referentna literatura koja se koristi na studiju velikim dijelom na engleskom. Studenti slobodnog studija po završetku dobivaju certifikat u kojem su popisane sve obveze koje su uredno odradili i prosjek ocjena iz položenih kolegija.

Prijemni ispit za slobodni studij japanologije održava se u rujnu na Filozofskom fakultetu. Datum će biti objavljen naknadno na web-stranicama fakulteta.

Ove godine (2020-2021) nema prijemnih ispita za slobodne trogodišnje studije japanologije.

Prijave će se zaprimati od 16. do 30. rujna 2020.


Zainteresirani kandidati će trebati poslati obrazac prijave (u privitku) uz koji prilažu:

-       prijavu razredbenog postupka za upis slobodnih studija akademske godine 2020./2021. 

-       potvrdu o završetku studija ili o upisanom V. semestru,

-       domovnicu i rodni list (izvornik ili presliku),

-       pismo motivacije,

-       izjavu o znanju engleskog jezika

-       uplatnicu s uplaćenim troškovima prijave i upisa (u iznosu od 250,00 kn).

Dokumentacija se šalje poštom na:

Studentska služba FFZG
Odgovorna osoba: gospođa Vesna Gregurić (voditeljica Studentske službe)
Adresa: Ul. Ivana Lučića 3, 10000, Zagreb

E-mail: vgreguri@ffzg.hr

Telefon: (01) 4092-386
URL: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/


 

Školarina za prvu godinu studija iznosi 2000 kn po godini studija, plativo semestralno (1000 kn pri upisu u zimski, odnosno u ljetni semestar). Na drugoj i trećoj godini studija pet najboljih studenata s odličnim uspjehom bit će oslobođeno školarine.
Uplata se vrši na žiro račun Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177, uz poziv na broj 1007-OIB.

Prijemni ispit se sastoji od eseja na engleskom jeziku o temi po izboru iz japanske kulture i razlozima interesa za studij te motivacijskog razgovora. Duljina eseja ne treba prelaziti 300 riječi. Za pripremu eseja studentima se savjetuje konzultacija bogatog knjižnog fonda japanologije na 4. katu knjižnice Filozofskog fakulteta. U slučaju nedostupnosti preporučene literature, moguće je poslužiti se i literaturom iz ostalih izvora. Konzultacija literature nije obavezna, ali se preporučuje kao pokazatelj motivacije za studij.

Slijedi popis preporučene literature:

1. Devidé Vladimir, Japan, Zagreb : Školska knjiga, 2006.

2. Devidé Vladimir, Japan: prošlost i budućnost u sadašnjosti, Zagreb : Znanje, 1988.

3. Devidé Vladimir, Japan: tradicija i suvremenost, Zagreb : Centar za informacije i publicitet, 1978

4. Devidé Vladimir, Zen, Zagreb : Znanje, 1992.

5. Devidé Vladimir, Japan- poezija i zbilja: članci i eseji, Alfa, Zagreb, 1987.

6. Devidé Vladimir, Japanska haiku poezija i njen kulturnopovijesni okvir, Zagreb, Zagrebačka naklada, 2003.

7. Varley, Paul, Japanese culture, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2000.

8. Enciklopedija mistika. uredila M-M. Davy; Naprijed, Zagreb, 1990. (izvorno francuski Encyclopédie des mystiques; Mori, A: Šintoizam, mistika drevnog Japana i Mistika japanskog budizma, Vol. 2, str. 371-414, prevela Klara Gönc Moačanin).

9. Mislav Ježić, Milka Jauk-Pinhak, Klara Gönc Moačanin, Istočne religije : (skripta za studente), Filozofski fakultet, Katedra za indologiju, Zagreb, 2001.

10. Tamura, Yoshiro, Japanese Buddhism: a cultural history, Tokyo, Kosei Pub. Co., 2000

11. Suzuki, Daisetzu, Zen and Japanese Culture, Princeton, Princeton University Press, 1973.

12. Tsutsui, M. William, A companion to Japanese History, Malden, Mass., Oxford, Blackwell, 2007.

13. Totman, Conrad, Povijest Japana, prevele Neđeljka Batinović, Vida Kostrenčić Lukić Zagreb, Barbat, 2003

14. Mason, Penelope, History of Japanese Art, Harry N. Abrams, Inc.,New York, 1993

15. Gönc Moačanin, Klara, Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika : grčka tragedija – indijska natya – japanski no, Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002.

Enrolment requirements

The right to apply for enrolment into the three-year Japanese Studies’ Course is granted to all persons currently enrolled into (at least) the 5th semester of a university program at one of the faculties belonging to the University of Zagreb, or have already completed (graduated from) a 4-year or 5-year long university course.
Good knowledge of the English language is necessary as the majority of academic materials and literature used during the course is in English. Upon completion, students of the Japanese Studies’ Course receive a certificate listing all the courses they have successfully passed and their grade point average.

 

The entrance examination for the Japanese Studies’ Course takes place in September at the Faculty of Humanities and Social Sciences. The date of the exam is to be announced at the faculty website.

 

The entrance examination consists of an essay in English, on a selected topic related to Japanese culture and the reasons for the applicant’s interest in the studies, and an interview concerning the applicant’s motivation. The length of the essay should be no more than 300 words. In order to prepare the essay, students are advised to consult the Japanese Studies’ Course’s rich library fund located on the 4th floor of the Faculty of Humanities and Social Sciences’ library. In case the recommended literature is unavailable, other sources may be referred to as well. Consulting academic sources is not obligatory, but is highly recommended as an indicator of the applicant’s motivation for the studies.

 

The following is a list of recommended sources:

 

1. Devidé Vladimir, Japan, Zagreb : Školska knjiga, 2006.

2. Devidé Vladimir, Japan: prošlost i budućnost u sadašnjosti, Zagreb : Znanje, 1988.

3. Devidé Vladimir, Japan: tradicija i suvremenost, Zagreb : Centar za informacije i publicitet, 1978.

4. Devidé Vladimir, Zen, Zagreb : Znanje, 1992.v

5. Devidé Vladimir, Japan- poezija i zbilja: članci i eseji, Alfa, Zagreb, 1987.

6. Devidé Vladimir, Japanska haiku poezija i njen kulturnopovijesni okvir, Zagreb, Zagrebačka naklada, 2003.

7. Varley, Paul, Japanese culture, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2000.

8. Enciklopedija mistika. uredila M-M. Davy; Naprijed, Zagreb, 1990. (izvorno francuski Encyclopédie des mystiques; Mori, A: Šintoizam, mistika drevnog Japana i Mistika japanskog budizma, Vol. 2, str. 371-414, prevela Klara Gönc Moačanin).

9. Mislav Ježić, Milka Jauk-Pinhak, Klara Gönc Moačanin, Istočne religije : (skripta za studente), Filozofski fakultet, Katedra za indologiju, Zagreb, 2001.

10. Tamura, Yoshiro, Japanese Buddhism: a cultural history, Tokyo, Kosei Pub. Co., 2000.

11. Suzuki, Daisetzu, Zen and Japanese Culture, Princeton, Princeton University Press, 1973.

12. Tsutsui, M. William, A companion to Japanese History, Malden, Mass., Oxford, Blackwell, 2007.

13. Totman, Conrad, Povijest Japana, prevele Neđeljka Batinović, Vida Kostrenčić Lukić Zagreb, Barbat, 2003.

14. Mason, Penelope, History of Japanese Art, Harry N. Abrams, Inc.,New York, 1993.

15. Gönc Moačanin, Klara, Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika : grčka tragedija – indijska natya – japanski no, Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002.