publicdomainq-0033674nvpztp.png

Studij

Program slobodnog studija japanologije zamišljen je kao stjecanje znanja o japanskom jeziku, književnosti i kulturnoj povijesti Japana (povijest, religija, filozofija, umjetnost). Takvo stečeno znanje shvaćeno je kao stručni uvod u kasnije ozbiljnije bavljenje nekim određenim vidom japanske tradicionalne i suvremene kulture, ekonomije, društva, idr. Kada se studij za nekoliko godine bude razvio, zainteresirani studenti mogli bi svršavati cjelovit duži studij (4-5 godina), a prema mogućnostima odabirati i usmjerenja koja bi se mogla ponuditi a koja bi ih zanimala (teoretski to bi mogli biti: lingvistika, književnost, povijest, religija, ekonomija, sociologija, antropologija, umjetnost, politologija, glazba i dr.), pod uvjetom da postoje stručnjaci za određeno područje u Hrvatskoj. Ukoliko ih ne bi bilo, po novom sustavu studija, mogli bi svoja znanja dopuniti u drugim sveučilišnim centrima. Osobito dobro bilo bi stručno i znanstveno usavršavanje u samom Japanu koje bi bio moguće zbog podrške koju pružaju sistemi stipendiranja japanskog ministarstva znanosti (MONBUKAGAKUSHO) te zaklade Japan Foundation onima koje smatra vrijednima da im dodijeli stipendiju.

ZNANJA KOJA SE STJEČU NA STUDIJU I MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

 

Studij svojim slušateljima omogućuje da steknu široki uvid u bogatstvo svijeta Japana- u prošlosti i sadašnjosti- putem stjecanja znanja japanskog jezika te spoznaja o japanskoj književnosti i kulturnoj povijesti. Sa znanjima stečenima na trogodišnjem studiju japanologije studenti sa certifikatom mogli bi biti stručno korisni u sredstvima javnog informiranja kao prevoditelji i savjetnici, kao prevoditelji u gospodarskim vezama, u diplomaciji, kao turistički vodiči za japanske grupe turista i dr.
Treba naglasiti da trogodišnji studij japanologije nikako nije dostatan za dovoljno stjecanje znanja za stručno i znanstveno prevođenje sa japanskog. To znači da je potrebno u skorijoj budućnosti razviti potpuni studij japanologije s punom nastavom jezičnih i temeljnih predmeta, po mogućnosti i s posebnim usmjerenjima na određena područja.

 

NASTAVNI PROGRAM

1. OPIS ZVANJA
Po završenom slobodnom studiju japanologije student dobiva potvrdu (certifikat) o završenom studiju, a na zahtjev i prijepis ocjena sa studija.
2. NOSITELJ STUDIJA
Nositelj trogodišnjeg studija japanologije je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu a izvodi ga Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije uz sudjelovanje gostujućih profesora i vanjskih suradnika.
3. TRAJANJE STUDIJA
Slobodni trogodišnji studij japanologije traje tri godine (šest semestara).
4. POPIS KOLEGIJA
Japanski jezik, Japanske jezične vježbe, Uvod u japansku književnost, Uvod u japansku povijest i kulturu.

REŽIM STUDIJA

 

Ispiti:

Svi ispiti su neprenosivi; ispiti iz Japanskih jezičnih vježbi sastoje se od pismenog i usmenog dijela ispita; seminari i predavanja završavaju pismenim ispitom. Ispiti se održavaju nakon svakog semestra.

Nastavno opterećenje po godinama:
Na sve tri godine nastavno opterećenje je jednako i iznosi deset sati tjedno.
Svi su predmeti obvezni; izborni predmeti biraju se izvan nastavne obaveze.

ECTS sustav:
Slobodni studij japanologije ne podliježe sustavu ECTS bodovanja. Međutim, studenti koji to žele mogu u svoj studijski plan kao izborne predmete uvrstiti kolegije Uvod u japansku književnost i Uvod u japansku povijest i kulturu, te nakon uspješno položenog ispita za njih dobiti 4 boda (uz dodatnu literaturu i seminarski rad moguće je dobiti i 6 bodova).

 

PAUZIRANJE GODINE

Studenti koji žele pauzirati godinu dužni su o tome obavijestiti nastavnike i priložiti izjavu u kojoj navode u kojem će vremenskom roku biti odsutni i iz kojih razloga. Molbu je potrebno predati najviše dva tjedna nakon početka nastave, a možete ju preuzeti ovdje.