publicdomainq-0033674nvpztp.png

O katedri

Japanologija na Filozofskom fakultetu

Slobodni studij japanologije ustrojen je odlukom Vijeća Filozofskog fakulteta i pridružen Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije. Studij je prvu generaciju studenata upisao akademske godine 2004./2005.

Studij u prosjeku godišnje upisuje 30 studenta. Školarina za prvu godinu studija iznosi 2000 kn, plativo semestralno (1000 kn pri upisu u zimski, odnosno u ljetni semestar). Na drugoj i trećoj godini studija školarina će se stupnjevati prema uspjehu na studiju pri čemu će prvih pet studenata biti oslobođeno školarine, sljedećih 15 će i dalje plaćati 2000 kn, a posljednjim 10 će školarina biti povišena na 3000 kn godišnje. Nastava se održava u poslijepodnevnim satima (najranije predavanje počinje u 15:30 h) što omogućuje i zaposlenim studentima da redovito pohađaju nastavu.

Studenti po završetku slobodnog studija dobivaju certifikat u kojem su popisane sve obaveze koje su uredno odradili i popis ocjena iz položenih kolegija. Određeni broj studenata japanologije svoj studij nastavlja na Sveučilištu u Ljubljani ili raznim sveučilištima u Japanu.

U suradnji s kolegama iz Ljubljane u pripremi je pokretanje zajedničkog studija (joint-degree) čime bi studiji japanologije i sinologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prerasli u puni redoviti studij.

Osim nastavnih obaveza, Katedra za japanologiju zajedno s Japanskim veleposlanstvom u Hrvatskoj i Hrvatskim društvom učitelja japanskog jezika provodi natjecanje iz japanskog jezika za Republiku Hrvatsku pod nazivom Nihongo supichi kontesuto (日本語スピーチコンテスト). Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s Japanskom fondacijom koja se, između ostalog, bavi promocijom japanskog jezika i kulture u svijetu, katedra svake godine šalje svoje studente u Budimpeštu na službeno testiranje (eng. proficiency test) iz poznavanja japanskog jezika (nihongo nōryoku shiken 日本語能力試験 https://www.jlpt.jp/e/). Osim navedenoga, Katedra organizira i redovita druženja sa studentima.