publicdomainq-0033674nvpztp.png

Kontakti

Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
Katedra za japanologiju

Soba: B 102
Telefon: +385 (0)1 6120-087
E-mail: japanologija.ffzg@gmail.com (Radi bržeg odgovora, molimo slanje upita na engleskom jeziku.)
Filozofski fakultet – Zagreb
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

 

Tajništvo
Soba B-021
Telefon: +385(0)1 4092-030
Tajnica: Ana Ugrinović
E-mail: augrinov@ffzg.hr

Pročelnik Odsjeka

Dr. sc. Ivan Andrijanić, izv. prof.
Soba: B-023
Telefon: +385 (0)1 6120-065
El. pošta: iandrij@ffzg.hr

Predstojnika Katedre

Dr. sc. Hazuki Mori, docentica
Soba: B-102
Telefon: +385 (0)1 6120-087
El. pošta: hazkim@m.ffzg.hr

Web-administrator Katedre

Marko Jovanović
E-mail: markus.jovanovic@gmail.com

 

Knjižničarka

Sanja Bezlaj Ilijić
Soba: 4.3.4 (u knjižnici, 4. kat)
Telefon: +385 (0)1 6120-207
E-mail: silijic@ffzg.hr

Nastavnici

Dr. sc. Hazuki Mori, docentica
Soba:
B-102
Telefon: +385 (0)1 6120-087
E-mail: hazkim@m.ffzg.hr

Dr. sc. Iva Lakić Parać, poslijedoktorandica
Soba:
B-102
Telefon: +385 (0)1 6120-087
E-mail: iva_lakic@yahoo.it

Mr. sc. Emi Murata-Margetić, lektorica
Soba:
B-102
Telefon: +385 (0)1 6120-087
E-mail: emuratam615@hotmail.com

Mr. sc. Junnosuke Takeuchi, lektor
Soba:
B-102
Telefon:+385 (0)1 6120-087
E-mail: 

Mr.sc. Katarina Šukelj, asistentica

Soba: B-102

Telefon:+385 (0)1 6120-087

E-mail: katarinasukelj@yahoo.com

Dr. sc. Velna Rončević, vanjska suradnica

Soba: B-102

Telefon:+385 (0)1 6120-087

E-mail: velnaroncevic@yahoo.com